Om meg

Jeg er gestaltterapeut MNGF (f. 1966) utdannet ved Norsk Gestalt institutt (NGI) i Oslo med egen privatpraksis på Majorstuen i Oslo.

Relasjonskompetanse er noe jeg er opptatt av, og i 2010 fullførte jeg en seminarleder-utdannelse med den danske familieterapeuten Jesper Juul. Mye av mitt verditankegods og det jeg tror på av vekst- og endringsmuligheter, ble fundamentert her. Likeverd, integritet, autentisitet og ansvarlighet er kjernebegreper som betyr mye for meg. Det er du som er eksperten på ditt liv, men jeg tror vi mennesker kan hjelpe hverandre til å bli helere gjennom å utforske det som skjer i relasjon, i dialog.

Jeg har en sønn på 20 år som har bodd hos meg annenhver uke gjennom oppveksten, og har også levd lenge i et samboerskap med en kvinne med større barn. Jeg har dermed hatt gleden av å bo sammen med både barn og tenåringer i ulike aldre. Jeg er opptatt av barn og unges levevilkår. Et noenlunde avklart forhold til sin familie, en sunn selvfølelse og gode støttespillere er viktige byggesteiner for å få til et godt voksenliv.

Jeg har flere års erfaring fra kommunikasjonsbransjen i ulike roller og er opptatt av god kommunikasjon. Opprinnelig er jeg tekstforfatter, og gleden ved å sette ord på det jeg opplever har ført til at jeg fra 2012 også var en av initiativtakerne til  ”GESTALT” – et nytt og større fagblad utgitt av Norsk Gestaltterapeut Forening. Her var jeg redaktør fra 2014 til 2017. Her er en liten oppsummering av hva jeg har gjort de siste årene.

• Redaksjonsmedlem og rådgiver for et nytt nettsted for pårørende (2016-2018), se: Pårørendesenteret 
• Utviklet boken ”NÆR – en mestringsbok for pårørende”, i samarbeid med psykologspesialist Kari Bøckmann for Pårørendesenteret i Oslo (PiO) i 2016.
• Erfaringskonsulent pårørende, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (2014-2018)
Redaktør av GESTALT, fagmagasinet til NGF (2014-2017)
• Gestaltterapeut, Norsk Gestaltinstitutt høyskole (2010-2014)
• Redaksjonssjef og Initiativtaker, nytt fagmagasin NGF (2012)
• Seminarleder/basisutdannelse, FamLab med Jesper Juul / 8 dager kurs (2010)
• Nestleder, kampanjesjef, Flyktninghjelpens markedsavdeling (2008-2014)
• Redaksjonssjef «Perspektiv», et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen (2009-13)
• 13 år i reklame- og kommunikasjonsbransjen som kreatør, tekstforfatter og strategisk rådgiver

KURS/VIDEREUTDANNING

Salt Lake City, Utah, USA. 19.– 26. april 2019
Completion Process med Teal Swan
Work shop og kurs for å bli Completion Process Certified Practitioner (CPCP) med Teal Swan
En ukes workshop med intensiv trening i parts work og T. Swans egenutviklete metode for å adressere krenkelser og relasjonelle traumer erfart i tidlig barndom på en måte som fører til emosjonell lettelse og heling. Traumer blir her forstått som uforløst stress spaltet av som et aspekt av selvet fordi man den gang da ikke hadde mulighet til å handle hensiktsmessig for å endre de ytre omstendighetene. Denne kreative tilpasningen eller mestringsstrategien er i praksis å undertrykke, fornekte og spalte av en del av seg selv – så og si legge den i skyggen – for å holde seg trygg. Denne ubevisste delen av oss blir imidlertid ikke borte og vil ofte dukke opp senere i livet, i intime forhold, i jobb, i relasjon til andre fordi alt i oss søker mot helhet. Ved å fortsette vår tilvente måte å avvise disse delene av oss selv på, noe vi gjør fordi smerten ved dem er for stor, vil vi også fortsette å kjempe mot oss selv og løsningen for å få det bedre.

Oslo 27. Mars 2019
Healing Emotional Injuries: Forgiveness and Letting Go
med Dr. Leslie Greenberg
En heldags workshop med grunnleggeren av Emosjonsfokusert terapi (EFT) om emosjonsfokusert terapi (EFT) som går ut på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Dr Leslie Greenberg er en merittert og anerkjent professor i psykologi og en verdensledende autoritet innenfor emosjonsfeltet i terapi. «Emotions are our primary signal system», hevder Greenberg, og kurset ga en innføring i forskjellene mellom «tilgivelse» og det «å gi slipp» og hvordan man kan jobbe med dette.

Kurset ble holdt i regi av Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) og er godkjent som 8 timer vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.

Oslo 22. og 23. oktober 2018
Barnehøydekonferansen 2018
Kunnskap & kjærlighet i praksis
Med Dr. Bruce Perry og Dr. Stuart Ablon m.fl.
Høsten 2018 arrangerte Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging/RVTS sør, RVTS øst og NKS Østbytunet en todagers konferanse med to av verdens ledende forskere på utviklingstraumatiserte barn. Dr. Perry snakket om hjernens oppbygning og utvikling. Han har utviklet en nevrosekvensiell modell (NMT), som ser ulike belastninger i sammenheng med når i livet belastningen skjedde. Dermed kan man lettere se hva de fører til ved å forstå hvilke hjernefunksjoner som blir påvirket i utviklingen. Dr. Ablon i Think:Kids ved Massachusetts General Hospital snakket om metoden Problemløsning gjennom samarbeid (Collaborative Problem Solving – CPS) som opprinnelig ble utviklet av Dr. Ross Green (se utfyllende info her). Metoden støttes av forskningen til Dr. Perry, og går i rette med paradigmet om at barn trenger belønning eller konsekvenser (straff) for å motiveres til å gjøre oppgaver: «Straff, konsekvenstenking og autoritære voksne utvikler ingen verdens ting hos barnet. Det påfører bare frykt, stress og utfordrende atferd på barna» , sa han. Det handler ikke om vilje, men om evne: Children do well if they can. Vår oppgave som voksne er å samarbeide og invitere til et fellesskap for å finne ut av problemet, slik at situasjonen kan løses.

Godkjent som 15 timer vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening, og som 15 timer meritterende av Norsk Sykepleierforbund.

Oslo 17. og 19. november 2017
Gestaltterapi og traumer – mulighet for vekst
Workshop med Miriam Taylor
Høsten 2017 arrangerte Norsk Gestaltterapeut Forening en to dagers workshop med den britiske gestaltterapeuten og forfatteren av boken «Trauma Therapy and Clinical Practice: Neuroscience, Gestalt and the Body».  Kurset ble holdt på engelsk og hadde følgende fagområder:
• Finding the ground: Theory, body and safety
• The four dimensions of trauma: Fear; Dissociation; Helplessness; Shame
• Resolutions, change and renewal.

Oslo 21. og 22. april 2016
Todagers traumekurs –  kompetansehevingsprogram for spesialisthelsetjenesten
med Trine Anstorp, Ingeborg Lunde og Hilde Pentzen, spesialrådgivere RVTS Øst og psykologspesialister.
Våren 2016 inviterte Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) til traumekurs for alle ansatte og utvalgte samarbeidspartnere. Kurset fokuserte på forståelse og behandling av traumatiserte pasienter med suicidalitets- og selvskadingsproblematikk, – både unge og voksne. Undervisningsformen var praksisnær med vekt på demonstrasjoner, øvelser og kliniske eksempler både fra poliklinikk og døgnbehandling.

Oslo 13.- 15. Mars 2015
Todagers kurs i parterapi med Rita F. Resnick, Ph.D og Robert W. Resnick, Ph.D fra Gestalt Associates Training Los Angeles (GATLA)
Gestalt Therapy: Couples and Individuals (17.5 hours)

Oslo 13. – 14. Juni 2013
Todagers kurs i kroppsorientert relasjonell terapi med Ruella Frank, Gro Skottun and Daan van Baalen
«Unfolding Kinesthetic and Relational Awareness»

Jeg tar imot klienter med all slags livsproblematikk, og har bred kompetanse med temaer som sorg, skam og skyld. Jeg kan mye om:
– å være pårørende når en i familien får en psykisk lidelse
– å være etterlatt etter selvmord
– å være i sorg og komme videre

Ønsker du en time, ta kontakt på: terapi@eriktresse.no
Jeg holder til i Majorstua Terapifelleskap, Industrigaten 46c (Inngang Ingelbrecht Knudssønsgt), 0357 Oslo som er her

Jeg har full taushetsplikt, er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening og underlagt deres etiske retningslinjer.

NGF logo fin

       Du kan lese mer om dette her: Retningslinjer NGF