Om gestaltterapi

stol kopi

Å leve i vår tid betyr også å være utsatt for et stort press om å få til alt. Gestaltterapi kan hjelpe deg til å sortere tanker og følelser, bli bedre kjent med deg selv, dine egne grenser og behov slik at du kan ta gode valg i livet ditt.

Les mer om hvordan en gestaltterapeut jobber på siden til Norsk Gestaltterapeut Forening her:

På norske wikipedia er det også en fin oversiktlig artikkel om gestaltterapi, se her

En mer utdypende beskrivelse av teorigrunnlaget kan du lese her:

Introduksjon til Gestaltterapi av Gary Yontef