Om gestaltterapi

stol kopi

Å leve i vår tid betyr også å være utsatt for et stort press om å få til alt. Gestaltterapi kan hjelpe deg til å sortere tanker og følelser, bli bedre kjent med deg selv, dine egne grenser og behov slik at du kan ta gode valg i livet ditt.

Les mer om hvordan en gestaltterapeut jobber på siden til Norsk Gestaltterapeut Forening her:

På norske wikipedia er det også en fin oversiktlig artikkel om gestaltterapi, se her

En mer utdypende beskrivelse av teorigrunnlaget kan du lese her:
Introduksjon til Gestaltterapi av Gary Yontef

“I believe we are all fractionalized. We are divided. We are split up in many parts, and the beauty of working with a dream is that in a dream every part – not only every person, but every part is yourself.”

“Everything the person disowns can be recovered, and the means of this recovery is understanding, playing, becoming these disowned parts. And by letting him play and discover that he already has all this (which he thinks only others can give him) we increase his potential. (…) So what we are trying to do in therapy is step-by-step to re-own the disowned parts of the personality until he person becomes strong enough to facilitate his own growth…” (s 58)
Fritz Perls (1969) i Gestalt Therapy Verbatim