Tjenester og priser

DU FINNER MEG HER:
Villa Ly, Tennisveien 2g, 0777 Oslo som er her

Tjenester og priser fra 01.01.2021 
(
Fra og med 01.01.2021 ble alle psykoterapeuter utenom psykologer og leger pålagt å innføre en merverdiavgift på 25% på terapi.)

Individualterapi
Enkeltime (60 min): (940 kr eks mva) 1175 kr ink. mva.
Dobbeltime (90 min): (1400 kr eks mva) 1750 kr ink. mva.

Veiledning (60 min): 1100 kr 

Completion Process (CP)
15 minutters oppstartsmøte inkludert.
En økt (1.5 time): (1500 kr) 1875 kr ink. mva.
CP-pakke (3×1.5t): (3900 kr) 4875 kr ink. mva.

Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt time. Avbestilling etter dette faktureres med full pris.

Completion Process er en varsom veiledet metode utviklet for å få tilgang til dypere lag av oss selv – for å ta ansvaret for våre tidlige emosjonelle sår og hvilke behov de representerte – og fremdeles representerer. Metoden baserer seg på Jung sin forståelse av skygger og på forståelsen av at vi som voksne har ulike sårbare yngre deler av oss som er «frosset» i tid, og at vi må gjenfinne og reintegrere disse delene for å komme videre. Traumer blir her forstått som ubearbeidet emosjonelt stress, gjerne opplevd i tidlig alder. I vår barndom eller oppvekst har vi en gang, eller kanskje gang på gang, blitt satt i en så uutholdelig situasjon at vi har opplevd å ikke ha noe annet valg ennå å spalte av det aspektet av oss som opplevde smerten. Når vi er barn, har vi ikke mulighet til selv å endre de ytre omstendighetene for å dekke våre behov for bearbeiding, trygghet, trøst, beroligelse etc. Om omsorgspersonene våre av en eller annen grunn ikke er i stand til å dekke disse behovene, eller selv er ansvarlig for den uutholdelig situasjonen, er den sikreste løsningen da å spalte bort den delen som har behovene. Denne kreative tilpasningen eller mestringsstrategien er i praksis å undertrykke, fornekte og spalte av deler av oss selv – så og si legge dem i skyggen – for å overleve og holde oss trygge. De avspaltede delene blir imidlertid ikke borte og vil ofte dukke opp senere i livet, i intime forhold, i jobb, i relasjon til andre. Ved å fortsette vår tilvente måte å «avvise» disse delene av oss selv på, noe vi gjør fordi smerten vi følte den gangen også blir reaktivert, vil vi også fortsette å kjempe mot oss selv og løsningen for å få det bedre.

E-post: terapi@eriktresse.no
Mobil: 41 52 10 54
Org. nr: 992 507 128 MVA

FOREDRAG – Pris på forespørsel
Jeg holder foredrag om familien og psykiske lidelser, om foreldrerollen og barn/unges oppvekst, og om eksistensielle temaer knyttet til psykoterapi. Lurer du på noe eller ønsker et skreddersydd foredrag, ta kontakt på terapi@eriktresse.no eller mobil: 41 52 10 54. Her er noen foredrag jeg har holdt:

De gule gutta
– om å være pårørende og etterlatt til en psykisk syk tvillingbror.
Dette foredraget har jeg holdt for behandlere på Voksenpsykiatrisk avdeling Vindern og på det årlige Grand-seminaret til Landsforeningen for pårørende i Oslo – PIO senteret 2014. Det er basert på min egen erfaring som pårørende og etterlatt, og mitt møte med psykiatrien.

Flokken
– om viktigheten av familie og nettverk for å håndtere psykiske plager og leve et godt liv.
Et foredrag holdt på Helsedirektoratets dialogkonferanse «Kan erfaringskompetanse gjøre
tjenestene innen psykisk helse- og rusfeltet bedre?» på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen
8. desember 2015, og for ansatte på Voksenpsykiatrisk avdeling Vindern.
En kortere versjon av dette foredraget ligger som video på ROPTV

En utvidet versjon av dette foredraget ble holdt på Akuttnettverket årskonferanse
«Å stå trygt i det akutte» 21. – 22. oktober 2019, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Sårbarhet og vekst
– om dialog, likeverd og hjelperollen.
Et foredrag holdt på Norsk Gestalt Institutt våren 2015.

INFORMASJONSSIKKERHET.
Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter. Vennligst les min personvernerklæring her før oppstart av et terapiforløp.

Mine kollegaer og samarbeidspartnere:
www.terapiforlivet.no
www.terapirom.com
www.kreativpsykosyntese.no
www.liebezeit.no
www.vida-gestalt.no