Tjenester og priser

DU FINNER MEG HER:
Villa Ly, Tennisveien 2g, 0777 Oslo som er her

Tjenester og priser fra 01.01.2021 
(
Fra og med 01.01.2021 ble alle psykoterapeuter utenom psykologer og leger pålagt å innføre en merverdiavgift på 25% på terapi.)

Individualterapi
Enkeltime (60 min): (940 kr eks mva) 1175 kr ink. mva.
Dobbeltime (90 min): (1400 kr eks mva) 1750 kr ink. mva.

Veiledning (60 min): 1100 kr 

Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt time. Avbestilling etter dette faktureres med full pris.

E-post: terapi@eriktresse.no
Mobil: 41 52 10 54
Org. nr: 992 507 128 MVA

FOREDRAG – Pris på forespørsel
Jeg holder foredrag om familien og psykiske lidelser, om foreldrerollen og barn/unges oppvekst, og om eksistensielle temaer knyttet til psykoterapi. Lurer du på noe eller ønsker et skreddersydd foredrag, ta kontakt på terapi@eriktresse.no eller mobil: 41 52 10 54. Her er noen foredrag jeg har holdt:

De gule gutta
– om å være pårørende og etterlatt til en psykisk syk tvillingbror.
Dette foredraget har jeg holdt for behandlere på Voksenpsykiatrisk avdeling Vindern og på det årlige Grand-seminaret til Landsforeningen for pårørende i Oslo – PIO senteret 2014. Det er basert på min egen erfaring som pårørende og etterlatt, og mitt møte med psykiatrien.

Flokken
– om viktigheten av familie og nettverk for å håndtere psykiske plager og leve et godt liv.
Et foredrag holdt på Helsedirektoratets dialogkonferanse «Kan erfaringskompetanse gjøre
tjenestene innen psykisk helse- og rusfeltet bedre?» på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen
8. desember 2015, og for ansatte på Voksenpsykiatrisk avdeling Vindern.
En kortere versjon av dette foredraget ligger som video på ROPTV

En utvidet versjon av dette foredraget ble holdt på Akuttnettverket årskonferanse
«Å stå trygt i det akutte» 21. – 22. oktober 2019, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Sårbarhet og vekst
– om dialog, likeverd og hjelperollen.
Et foredrag holdt på Norsk Gestalt Institutt våren 2015.

INFORMASJONSSIKKERHET.
Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter. Vennligst les min personvernerklæring her før oppstart av et terapiforløp.

Mine kollegaer og samarbeidspartnere:
www.terapiforlivet.no
www.terapirom.com
www.kreativpsykosyntese.no
www.liebezeit.no
www.vida-gestalt.no