WORKSHOP: Hvordan jobbe med ubevisste sider i terapi?

Polariteter, skygger og blindsoner

Velkommen til to dagers workshop med fokus på praktisk klinisk arbeid med ubevisste sider i oss

Godkjent som Profesjonell Faglig Oppdatering 12 timer av Norsk Gestaltterapeutforening (NGF), Psykodramaforeningen i Norge (PIN), Norsk forening for integrativ terapi (NFIT) og av Norsk psykosynteseforening (NPF).

TID: Lørdag 28. og søndag 29. september.
KLOKKEN: 10:00 – 16:00
STED: Bygdøy alle 21, Oslo
PRIS: kr 3 600,-

Godkjent som 12 timer vedlikeholdskurs
for psykologspesialister av Norsk Psykologforening.

UTVID DITT KLINISKE REPERTOAR I EN TRYGG RAMME
Hvordan bygge og opprettholde en mer virksom arbeidsallianse? Hvordan engasjere klienten/pasienten til å utforske mer av av sin traumehistorie og ta eierskap til flere av sine egne skyggesider? Ubevisste emosjonelle mønstre eller skjemaer styrer mye av vår selvforståelse og adferd, noe som kan være vanskelig å identifisere og jobbe med terapeutisk. Kurset vil gi deg nyttige verktøy for å utforske dette sammen med klienten/pasienten. Du vil også få en innføring i sentrale prinsipper og metodikk fra den eksistensielle tradisjonen bygget på kunnskap fra gestaltterapi, Internal Family Systems, fenomenologi, Jung og ulik traumeteori. Det vil bli en blanding av teori og praktiske øvelser i en trygg ramme.

“Everything the person disowns can be recovered, and the means of this recovery is understanding, playing, becoming these disowned parts. And by letting him play and discover that he already has all this (which he thinks only others can give him) we increase his
potential. (…) So what we are trying to do in therapy is step-by-step to re-own the disowned parts of the personality until the person becomes strong enough to facilitate his own growth…«
Fritz Perls i Gestalt Therapy Verbatim (1969), side 58

At psyken er i stand til å spalte av ulike sider, har vært en kjerneide i psykoterapien siden Freuds tid. De fleste av oss har gjennom
barndom og oppvekst, i vår kreative tilpasning til vår omsorgssituasjon, fornektet/utstøtt sider av oss selv som vekket misnøye, avsky og forakt og identifisert oss med de aspektene av oss selv som holdt oss trygge og elsket. Mange av disse sidene, som også kan kalles emosjonelle mønstre eller skjemaer, er ofte rotfestet i oss på et dypt plan som væremåter og overbevisninger i blindsonen vår. Overlevelsesteknikkene eller mestringsstrategiene som ofte springer ut av disse og som en gang tjente oss, viser seg ofte å være en vesentlig faktor i det vi sliter med i voksenlivet. 

I denne helgen vil du lære mer om hvordan du kan jobbe med
blokkeringer og beskyttelsesmekanismer i terapirommet. 

Med fenomenologi som verktøy
for en bedre arbeidssallianse
Bare når man møter klienten/pasienten der hen er, for å parafrasere Kierkegaard, har vi en mulighet for å hjelpe hen. En virksom arbeids-
allianse forutsetter en reell anerkjennelse av at psykisk smerte ofte kjennes fysisk og er noe vi helst vil unngå. Altså om vi skal nærme oss den, må vi ha en ide om hvorfor, og vi må være noenlunde trygge på at vi ikke går i stykker, at noen holder oss og respekterer våre grenser.
Arbeidsalliansen er ofte noe som hele tiden må reforhandles, justeres og trygges gjennom flere faser av terapien. I denne helgen vil du bli
inspirert til ulike måter å gjøre dette på.

Selvivaretagelse, selv-omsorg eller selvmedfølelse er viktige begreper både for klienter/pasienter og terapeuter. I møte med psykisk smerte er det naturlig for oss å strekke oss langt for å hjelpe. Om ikke den ytre støtten eller de indre ressursene er tilstrekkelige, kan det fort bli for mye. I dette kurset vil du få utvidet ditt kliniske reservoar, få bedre kjennskap til egne grenser og større forståelse for hvordan du kan etterfylle dine egne ressurser.

I DENNE WORKSHOPEN VIL DU BL.A LÆRE MER OM

  • grunnleggende ferdigheter i delspråk og kunnskap om ulike intervensjoner både på fantasiplanet og fysisk i terapirommet
  • hvordan du kan utvikle en mer kjærlighetsfull holdning til sider du ikke liker
  • hvordan du kan forhandle og reforhandle en god arbeidsallianse 
  • hvordan din egen sensitivitet kan bli en bedre ressurs for deg
  • hvordan styrke ‘self-agency’ og øke selvmedfølelsen til pasienten/klienten
Slide

«Erik har en unik evne til å formidle god faglig teori, samtidig som han er en kunstner som setter sammen, endrer og undersøker spontant og underveis. Han får elevene engasjert i refleksjon og er ikke redd for å bruke seg selv som eksempel. Teori er jo nettopp det, hypoteser. Ingen mennesker er generisk, alle har sin historie.»

Irene Angelskår Gestaltterapeut

Slide

«Erik Tresse er en engasjerende kursholder som leser gruppen godt – en morsom type med glimt i øyet. Dette var en inspirerende helg med god balanse mellom teori og øving i praksis. Spennende terapeutisk arbeid med polariteter, skygger, blindsoner – og fint å utforske ulike sider av oss selv for å strekke litt i selvkonseptet.»

Silje Grastveit, KaosPilot, gründer og gestaltterapeut(student)

Slide

«Kunnskapsbasert og trygt, utfordrande og inspirerande.»
Ingvill Gåsemyr Sæberg rektor

Slide

«Han gjør stoffet tilgjengelig både gjennom historiene han forteller og den teoretiske tilknytningen han setter historiene inn i. Gjennom sin humor og selvinnsikt formidler han stoffet på en troverdig og lett måte. Han demonstrerer terapeutrollen gjennom korte sekvenser med kommentarer og refleksjoner. Dette åpenbarer mulighetene jeg har som terapeut og profesjonell yrkesutøver til å nå inn til klienten med bruk av teori om polariteter. Jeg tar gjerne flere kurs med Erik.»

Solveig Naug, seniorrådgjevar HR, Vestland fylkeskommune

Slide

Tresse sin vensame væren skapte ein trygg, og slik ein engasjerande, aktiv og interessant workshop. Hans evner og erfaring kom tydelig fram i klientarbeid korleis han forener praktikk og teori i trygg arbeidsallianse med klienten. I både praksis og teoridel gjer han det ukjente kjent gjennom eit jordnært språk som best kan skildrast med Einstein sine ord: Dersom me ikkje kan forklara noko enkelt, har me ikkje forstått det.»

Marit Teigen Gestaltterapeut

previous arrow
next arrow

Ta kontakt med meg på tresse@online.no om du har spørsmål eller lurer på noe. Meld deg på her!

Erik Tresse er en kursholder med lang, variert erfaring og egen privatpraksis som psykoterapeut i Oslo. Han har en grunnutdanning i gestaltterapi og er godkjent veileder tidligere tilknyttet staben ved høyskolen
Norsk Gestaltinstitutt. Fra 2014-2018 var han erfaringskonsulent med pårørendeerfaring på en voksenpsykiatrisk avdeling i Oslo, og har god kjennskap til offentlig psykisk helsevern. Han brukes jevnlig som gjesteforeleser i
fellesprogrammet for psykologer i spesialisering, og har også undervist leger i spesialisering. Fra tidligere har han lang praksiserfaring gjennom ti år i egen psykoanalyse. I de siste årene har han gjennomført flere kurs i skygge- og delarbeid, og han videreutdanner seg nå i Internal Family Systems. Hans varierte bakgrunn gir ham en unik bredde og forståelse for både behandler-, pasient- og pårørendeperspektivet.
Les mer om hans bakgrunn her