Velkommen

Av og til kan livet gå i stå. Det kan være på grunn av en konkret hendelse eller på grunn av noe mer uidentifiserbart og vagt som kanskje har vokst seg for stort. Problemer og utfordringer har vi alle sammen, det er når disse overtar og hindrer deg i å leve det livet du vil leve at det kan være fint å søke hjelp.

 Jeg tar imot klienter med all slags livsproblematikk, om du står ved et veiskille i livet, har gått på en smell, sliter med følelser eller tanker du ikke liker, ikke finner meningen lenger eller ønsker å finne en annen eller dypere mening.

Ønsker du en time, ta kontakt på:
terapi@eriktresse.no
Jeg holder til i
Bygdøy allé 21,
0262 Oslo som er her

Jeg tilbyr også videosamtaler.

Personvern og informasjonssikkerhet.
Jeg har full taushetsplikt, er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening og underlagt deres
etiske retningslinjer. Jeg legger stor vekt på å ivareta dine personopplysninger og sørger til enhver tid for at de er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.
Vennligst les min personvernerklæring her før oppstart av et terapiforløp.

Har du behov for akutt krisehjelp, ta kontakt med fastlegen din eller
• Sosial og Ambulant Akutt-tjeneste, telefon 23 48 70 90, Storgata 40. 
  Kan komme hjem. Døgnåpent
• Oslo Kommunale Legevakt, telefon 22 93 22 93, Storgata 40. Døgnåpent
• Psykiatrisk legevakt, Oppmøte Storgata 40. Hverdager kl. 1600-2200 
  og kl. 1200-2200 i  helger/helligdager
For å få et godt liv tror jeg det er viktig å finne et språk som gir mening til en indre og ytre virkelighet, slik at vi kan forstå oss selv, hverandre og verden bedre. Det går ikke alltid med ord. Det kraftigste språket er ofte ordløst. På siden for ord & tanker er det imidlertid de som gjelder, og kanskje noen bilder i ny og ne. God lesning.
For å få et godt liv tror jeg det er viktig å finne et språk som gir mening til en indre og ytre virkelighet, slik at vi kan forstå oss selv, hverandre og verden bedre. Det går ikke alltid med ord. Det kraftigste språket er ofte ordløst. På siden for ord & tanker er det imidlertid de som gjelder, og kanskje noen bilder i ny og ne. God lesning.
Du finner meg her.