Foredrag

Jeg holder foredrag om familien og psykiske lidelser, om foreldrerollen og barn/unges oppvekst, og om eksistensielle temaer knyttet til psykoterapi. I flere år har jeg også vært gjesteforeleser i spesialiseringsløp for leger og psykologer hvor jeg snakker om brukermedvirkning og pårørende-involvering. Lurer du på noe eller ønsker et skreddersydd foredrag, ta kontakt på terapi@eriktresse.no eller mobil: 41 52 10 54. Her er noen foredrag jeg har holdt:

De gule gutta
– om å være pårørende og etterlatt til en psykisk syk tvillingbror.
Dette foredraget har jeg holdt for behandlere på Voksenpsykiatrisk avdeling Vindern og på det årlige Grand-seminaret til Landsforeningen for pårørende i Oslo – PIO senteret 2014. Det er basert på min egen erfaring som pårørende og etterlatt, og mitt møte med psykiatrien.

Du kan se en versjon av dette foredraget her, holdt på Toppmøte 2022 arrangert av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse:

Flokken
– om viktigheten av familie og nettverk for å håndtere psykiske plager og leve et godt liv.
Et foredrag holdt på Helsedirektoratets dialogkonferanse «Kan erfaringskompetanse gjøre
tjenestene innen psykisk helse- og rusfeltet bedre?» på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen
8. desember 2015, og for ansatte på Voksenpsykiatrisk avdeling Vindern. 
En kortere versjon av dette foredraget ligger som video på ROPTV

En utvidet versjon av dette foredraget ble holdt på Akuttnettverket årskonferanse
«Å stå trygt i det akutte» 21. – 22. oktober 2019, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Sårbarhet og vekst
– om dialog, likeverd og hjelperollen.
Et foredrag holdt på Norsk Gestalt Institutt våren 2015.