Om meg

Jeg er gestaltterapeut og veileder MNGF (f. 1966) utdannet ved Norsk Gestalt institutt (NGI) i Oslo med egen privatpraksis nær Solli plass i Oslo.

Jeg har en sønn på 25 år som har bodd hos meg annenhver uke gjennom oppveksten, og har også levd lenge i et samboerskap med en kvinne med egne barn. Jeg har
dermed hatt gleden av å bo sammen med både barn og tenåringer i ulike aldre. 
Jeg er opptatt av barn og unges levevilkår. Et noenlunde avklart forhold til sin familie, en sunn selvfølelse og gode støttespillere er viktige byggesteiner for å få til et godt voksenliv.

Jeg har lenge vært interessert i årsakskjedene til det vi oppfatter som psykiske lidelser og fulgt flere kurs i traumeforståelse og -behandling. I min egen helingsprosess har jeg gått flere år i psykoanalyse og gestaltterapi. I de senere årene har jeg også utforsket egne emosjonelle sår gjennom ISTDP, Internal Family Systems terapi og skyggearbeid. Jeg har også begynt å videreutdanne meg i Internal Family Systems (IFS), som jeg opplever som en banebrytende metode for å anerkjenne og integrere ulike avspaltete
deler av oss selv på.

Relasjonskompetanse er noe jeg er opptatt av, og i 2010 fullførte jeg en seminarleder-utdannelse med den danske familieterapeuten Jesper Juul. Mye av mitt verditankegods og det jeg tror på av vekst- og endringsmuligheter, ble fundamentert her. Likeverd, integritet, autentisitet og ansvarlighet er kjernebegreper som betyr mye for meg. Det er du som er eksperten på ditt liv, men jeg tror vi mennesker kan hjelpe hverandre til å bli helere gjennom å utforske det som skjer i relasjon, i dialog.

Fra tidligere har Jeg flere års erfaring fra kommunikasjonsbransjen i ulike roller og er opptatt av god kommunikasjon. Opprinnelig er jeg tekstforfatter, og gleden ved å sette ord på det jeg opplever har ført til at jeg fra 2012 også var en av initiativtakerne til  ”GESTALT” – et nytt og større fagblad utgitt av Norsk Gestaltterapeut Forening. Her var jeg redaktør fra 2014 til 2017. Her er en liten oppsummering av hva jeg har gjort de siste årene.

• IFS Continuity program: Legacy and Cultural Burdens/ online kurs over 4 måneder høsten 2023 med Richard C. Schwartz og Ann Sinko.
• IFS Continuity program: Direct Access /online kurs over 4 måneder 2023 med Richard C. Schwartz og Frances Booth.
• IFS Master Class: Experience IFS in Action with Complex Trauma and PTSD / online kurs 2022 med Frank G. Anderson
• IFS (Internal Family Systems) Online Circle / online kurs over 6 moduler/måneder 2021 med Richard C. Schwartz, Toni Herbine-Blank og Pamela K. Krause.
• 2 år veilederutdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt 2017 – 2019
• Fagforfatterstudiet på OsloMet 2016 – 2018
• Redaksjonsmedlem og rådgiver for et nytt nettsted for pårørende 2016-2018, se: Pårørendesenteret 
• Utviklet boken ”NÆR – en mestringsbok for pårørende”, i samarbeid med psykologspesialist Kari Bøckmann for Pårørendesenteret i Oslo (PiO) i 2016
• Erfaringskonsulent pårørende, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 2014-2018
• Redaktør av GESTALT, fagmagasinet til Norsk Gestaltterapeut Forening 2014-2017
• Gestaltterapeut, Norsk Gestaltinstitutt høyskole 2010-2014
• Redaksjonssjef og Initiativtaker, nytt fagmagasin NGF 2012
• Seminarleder/basisutdannelse, FamLab med Jesper Juul / 8 dager kurs 2010
• Nestleder, kampanjesjef, Flyktninghjelpens markedsavdeling 2008-2014
• Redaksjonssjef «Perspektiv», et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 2009-2013
• 13 år i reklame- og kommunikasjonsbransjen som kreatør, tekstforfatter og strategisk rådgiver

KURS/VIDEREUTDANNING

Oslo, Villa Sult, 09. januar 2020
Få fart på familiearbeidet. Kreativ intervensjoner i arbeid med familier.
Dagskonferanse med psykiater Karl ‘Eia’ Aasen i regi av Institutt for Mentalisering.
«Den tysk-britiske psykiateren Karl ”Eia” Asen er en av de mest sentrale og originale skikkelsene i internasjonal familieterapi. Han var sentral i å bygge opp Marlborough Family Clinic i London, et senter for behandling og utdannelse. Stedet har ikke minst et renommé for å møte sterkt belastede familier. I dag er klinikken slått sammen med Anna Freud National Centre for Children and Families. Eia Asen er en meget kreativ og innovativ fagperson, og blant annet er han en av pionerene bak flerfamilieterapi, presentert i boken ”Multi-familytherapy”. De siste årene har han arbeidet tett sammen med professor Peter
Fonagy og kolleger ved Anna Freud -senteret for å utvide mentaliseringstradisjonen til også å omfatte familieterapi.» (Hentet fra Instituttets presentasjon)

Salt Lake City, Utah, USA. 19.– 26. april 2019
Completion Process Certified Practitioner 
Workshop og kurs for å bli Completion Process Certified Practitioner (CPCP) med Teal Swan
En ukes workshop med intensiv trening i «parts work» og Teal Swans egenutviklete metode for å adressere krenkelser og relasjonelle traumer erfart i tidlig barndom. Completion Process er en varsom veiledet metode utviklet for å få tilgang til dypere lag av oss selv – for å ta ansvaret for våre tidlige emosjonelle sår og hvilke behov de representerte – og fremdeles representerer. Metoden baserer seg på Jung sin forståelse av skygger og på forståelsen av at vi som voksne må ta vare på «vårt indre barn». Traumer blir her forstått som ubearbeidet emosjonelt stress, gjerne opplevd i tidlig alder. I vår barndom eller oppvekst har vi en gang, eller kanskje gang på gang, blitt satt i en så uutholdelig situasjon at vi har opplevd å ikke ha noe annet valg ennå å spalte av det aspektet av oss som opplevde smerten. Når vi er barn, har vi ikke mulighet til selv å endre de ytre omstendighetene for å dekke våre behov for bearbeiding, trygghet, trøst, beroligelse etc. Om omsorgspersonene våre av en eller annen grunn ikke er i stand til å dekke disse behovene, eller selv er ansvarlig for den uutholdelig situasjonen, er den sikreste løsningen da å spalte bort den delen som har behovene. Denne kreative tilpasningen eller mestringsstrategien er i praksis å undertrykke, fornekte og spalte av deler av oss selv – så og si legge dem i skyggen – for å overleve og holde oss trygge. De avspaltede delene blir imidlertid ikke borte og vil ofte dukke opp senere i livet, i intime forhold, i jobb, i relasjon til andre. Ved å fortsette vår tilvente måte å «avvise» disse delene av oss selv på, noe vi gjør fordi smerten vi følte den gangen også blir reaktivert, vil vi også fortsette å kjempe mot oss selv og løsningen for å få det bedre.

Oslo 27. Mars 2019
Healing Emotional Injuries: Forgiveness and Letting Go
med Dr. Leslie Greenberg
En heldags workshop med grunnleggeren av Emosjonsfokusert terapi (EFT) som går ut på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Dr Leslie Greenberg er en merittert og anerkjent professor i psykologi og en verdensledende autoritet innenfor emosjonsfeltet i terapi. «Emotions are our primary signal system», hevder Greenberg, og kurset ga en innføring i forskjellene mellom «tilgivelse» og det «å gi slipp» og hvordan man kan jobbe med dette.

Kurset ble holdt i regi av Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) og var godkjent som 8 timer vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.

Oslo 22. og 23. oktober 2018
Barnehøydekonferansen 2018
Kunnskap & kjærlighet i praksis
Med Dr. Bruce Perry og Dr. Stuart Ablon m.fl.
Høsten 2018 arrangerte Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging/RVTS sør, RVTS øst og NKS Østbytunet en todagers konferanse med to av verdens ledende forskere på utviklingstraumatiserte barn. Dr. Perry foreleste om hjernens oppbygning og utvikling. Han har utviklet en nevrosekvensiell modell (NMT), som ser ulike belastninger i sammenheng med når i livet belastningen skjedde. Dermed kan man lettere se hva de fører til ved å forstå hvilke hjernefunksjoner som blir påvirket i utviklingen. Dr. Ablon i Think:Kids ved Massachusetts General Hospital snakket om metoden Problemløsning gjennom samarbeid (Collaborative Problem Solving – CPS) som opprinnelig ble utviklet av Dr. Ross Green (se utfyllende info her). Metoden støttes av forskningen til Dr. Perry, og går i rette med paradigmet om at barn trenger belønning eller konsekvenser (straff) for å motiveres til å gjøre oppgaver: «Straff, konsekvenstenking og autoritære voksne utvikler ingen verdens ting hos barnet. Det påfører bare frykt, stress og utfordrende atferd på barna» , sa han. Det handler ikke om vilje, men om evne: Children do well if they can. Vår oppgave som voksne er å samarbeide og invitere til et fellesskap for å finne ut av problemet, slik at situasjonen kan løses.

Godkjent som 15 timer vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening, og som 15 timer meritterende av Norsk Sykepleierforbund.

Oslo 17. og 19. november 2017
Gestaltterapi og traumer – mulighet for vekst
Workshop med Miriam Taylor
Høsten 2017 arrangerte Norsk Gestaltterapeut Forening en to dagers workshop med den britiske gestaltterapeuten og forfatteren av boken «Trauma Therapy and Clinical Practice: Neuroscience, Gestalt and the Body».  Kurset ble holdt på engelsk og hadde følgende fagområder:
• Finding the ground: Theory, body and safety
• The four dimensions of trauma: Fear; Dissociation; Helplessness; Shame
• Resolutions, change and renewal.

Oslo 21. og 22. april 2016
Todagers traumekurs –  kompetansehevingsprogram for spesialisthelsetjenesten
med Trine Anstorp, Ingeborg Lunde og Hilde Pentzen, spesialrådgivere RVTS Øst og psykologspesialister.
Våren 2016 inviterte Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) til traumekurs for alle ansatte og utvalgte samarbeidspartnere. Kurset fokuserte på forståelse og behandling av traumatiserte pasienter med suicidalitets- og selvskadingsproblematikk, – både unge og voksne. Undervisningsformen var praksisnær med vekt på demonstrasjoner, øvelser og kliniske eksempler både fra poliklinikk og døgnbehandling.

Oslo 13.- 15. Mars 2015
Todagers kurs i parterapi med Rita F. Resnick, Ph.D og Robert W. Resnick, Ph.D fra Gestalt Associates Training Los Angeles (GATLA)
Gestalt Therapy: Couples and Individuals (17.5 hours)

Oslo 13. – 14. Juni 2013
Todagers kurs i kroppsorientert relasjonell terapi med Ruella Frank, Gro Skottun and Daan van Baalen
«Unfolding Kinesthetic and Relational Awareness»

Jeg tar imot klienter med all slags livsproblematikk, og har bred kompetanse med temaer som sorg, skam og skyld. Jeg kan mye om:
– å være pårørende når en i familien får en psykisk lidelse
– å være etterlatt etter selvmord
– å være i sorg og komme videre

Ønsker du en time, ta kontakt på: terapi@eriktresse.no
Jeg holder til i Villa Ly, Tennisveien 2g, 0777 Oslo som er her

Jeg har full taushetsplikt, er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening og underlagt deres etiske retningslinjer.

NGF logo fin

       Du kan lese mer om dette her: Retningslinjer NGF