POLARITETER, SKYGGER OG BLINDSONER


Velkommen til to dagers workshop for terapeuter med fokus på polariteter og ulike sider i oss hvor målet er å opparbeide bedre ferdigheter i møte med komplekse utfordringer hos klienter.

Ta kontakt på tresse@online.no ved interesse.

STED: Villa Ly Slemdal, se her
Parkering rett utenfor. To minutters
gange fra Slemdal T-banestasjon.
TID: Kurset går over to dager, men kan
skreddersys kortere.
KLOKKEN: 10:00 – 16:00

Kurset er godkjent som Profesjonell faglig oppdatering av Psykodramaforeningen i
Norge (PIN), Norsk forening for integrativ
terapi (NFIT), Norsk forening for psyko-
synteseterapeuter (NFPT) og av Norsk
Gestaltterapeutforening (NGF)
12 timer PFO kategori B

Godkjent som 12 timer vedlikeholdskurs
for psykologspesialister av Norsk Psykologforening.

At psyken er i stand til å undertrykke og spalte av ulike sider, har vært en kjerneide i psykoterapien siden Freuds tid. De fleste av oss har gjennom barndom og oppvekst, i vår kreative tilpasning til vår omsorgssituasjon, undertrykket sider av oss selv som vekket misnøye, avsky og forakt og identifisert oss med de aspektene av oss selv som holdt oss trygge og elsket. I voksen alder, særlig når vi inngår i ulike nære relasjoner, har våre «utstøtte deler» en tendens til å vekkes til live som «unfinnished business/situations». Dette er samtidig en mulighet for oss til å bli helere. Alt søker tilbake til en helhet. 

TIDLIGERE DELTAKERE OM KURSET:

«Veldig inspirerende og spennende innfallsvinkel til kjente problemstillinger jeg møter som terapeut. Matnyttig rett og slett! Anbefaler varmt til alle kollegaer der ute!» Liv Aagaard, Gestaltterapeut MNGF

«Utrolig fornøyd med kurset i sin helhet. Lærte mye nyttig som jeg skal ta med meg videre i møte med mine klienter. Lett forståelig teori og ikke minst en entusiastisk og inspirerende kursholder! Anbefales på det varmeste.»
Betina Lyng van Beekum Gestalt psykoterapeut MNGF

«Dette ble et viktig og verdifullt kurs for meg. Jeg likte godt Erik sin måte å organisere og lede kurset på. Teorien som ble presentert var for meg
relevant og interessant. Det var så fint å få utvide min forståelse for skyggearbeid, og å få trene på å jobbe med skyggesider i klientarbeid. At Erik tok seg tid til å hjelpe hver enkelt deltaker som ønsket det når vi utforsket egne blinde soner, var et stort pluss for meg. Jeg anbefaler kurset varmt.» Deltaker

Vi har alle ulike aspekter eller sider i oss som aktualiseres i ulike
situasjoner. Mange sider er vi fornøyde med, andre er vi ikke så glade i, mange vet vi om, andre er vi helt uoppmerksomme på – de er skygger
i blindsonen vår. På et vis kan vi se på oss selv som et system som
organiserer seg ulikt ettersom hvilket felt man er i. I denne workshopen undersøker vi hvordan en empatisk fenomenologisk tilnærming kan bidra til mer balanse og vekst, ved å undersøke hvilke sider i oss som hindrer det.

“Everything the person disowns can be recovered, and the means of this recovery is understanding, playing, becoming these disowned parts. And by letting him play and discover that he already has all this (which he thinks only others can give him) we increase his potential. (…) So what we are trying to do in therapy is step-by-step to re-own the disowned parts of the personality until the person becomes strong enough to facilitate his own growth…”

Fritz Perls i Gestalt Therapy Verbatim (1969), side 58

I løpet av helgen vil vi se på hvordan og med hvilken holdning vi som terapeuter kan utvikle åpne, ikke-dømmende måter å nærme oss
klienters ulike polariteter og sider på. Du vil få anledning til å utforske egne sider, deres funksjon og rolle i eget system samt se på mulige
polariteter. Målet er at du skal utvikle bedre ferdigheter i både
å følge og lede klienten til mer egenomsorg og aksept.

Mange av disse sidene, som vi kan kalle mønstre, er ofte rotfestet i oss på et dypt plan, enten som det vi kaller verdier, normer og vaner eller som væremåter og overbevisninger utenfor vår bevisste tanke. I denne helgen vil du lære mer om hvordan du kan jobbe med dette her og nå i terapirommet. Kurset vil også innebære en øvelse hvor du vil få mulighet til å avdekke noen av dine egne ‘skygger’ og se hvilke styrker som også kanskje ligger gjemt der.

I DENNE WORKSHOPEN VIL DU BL.A. LÆRE MER OM …

  • hvordan du kan møte og utforske ulike aspekter/sider i klienten både på fantasiplanet og fysisk i terapirommet.
  • hvordan du kan utvikle en mer kjærlighetsfull holdning til sider du ikke liker
  • viktigheten av validering og hvordan du kan bruke nysgjerrig medfølelse for å hjelpe klienten til mer selvmedfølelse.
  • hvordan utvikle et ‘fenomenologisk senter’ hvorfra ulike sider og polariteter kan aksepteres og anerkjennes.
Slide

«Erik har en unik evne til å formidle god faglig teori, samtidig som han er en kunstner som setter sammen, endrer og undersøker spontant og underveis. Han får elevene engasjert i refleksjon og er ikke redd for å bruke seg selv som eksempel. Teori er jo nettopp det, hypoteser. Ingen mennesker er generisk, alle har sin historie.»

Irene Angelskår Gestaltterapeut

Slide

«Erik Tresse er en engasjerende kursholder som leser gruppen godt – en morsom type med glimt i øyet. Dette var en inspirerende helg med god balanse mellom teori og øving i praksis. Spennende terapeutisk arbeid med polariteter, skygger, blindsoner - og fint å utforske ulike sider av oss selv for å strekke litt i selvkonseptet.»

Silje Grastveit, KaosPilot, gründer og gestaltterapeut(student)

Slide

«Kunnskapsbasert og trygt, utfordrande og inspirerande.»
Ingvill Gåsemyr Sæberg rektor

Slide

«Han gjør stoffet tilgjengelig både gjennom historiene han forteller og den teoretiske tilknytningen han setter historiene inn i. Gjennom sin humor og selvinnsikt formidler han stoffet på en troverdig og lett måte. Han demonstrerer terapeutrollen gjennom korte sekvenser med kommentarer og refleksjoner. Dette åpenbarer mulighetene jeg har som terapeut og profesjonell yrkesutøver til å nå inn til klienten med bruk av teori om polariteter. Jeg tar gjerne flere kurs med Erik.»

Solveig Naug, seniorrådgjevar HR, Vestland fylkeskommune

Slide

Tresse sin vensame væren skapte ein trygg, og slik ein engasjerande, aktiv og interessant workshop. Hans evner og erfaring kom tydelig fram i klientarbeid korleis han forener praktikk og teori i trygg arbeidsallianse med klienten. I både praksis og teoridel gjer han det ukjente kjent gjennom eit jordnært språk som best kan skildrast med Einstein sine ord: Dersom me ikkje kan forklara noko enkelt, har me ikkje forstått det.»

Marit Teigen Gestaltterapeut

previous arrow
next arrow

Ta kontakt på tresse@online.no ved interesse

Les mer om min bakgrunn her

Del dette