Jeg gruer meg til jul fordi…

unwanted-christmas-presents-ebay-sell-gumtree 1

Forventninger er alle skuffelsers mor, det er derfor viktig at
de snakkes om. Det går nemlig ikke an å bli kvitt dem, særlig når
en så følelsesladd høytid som julen står for døren. Forsøk derfor
å akseptere at de er der, hos alle, snakk så konkret som mulig
om dine forventninger med partneren din og hør på hennes/hans.
Involver barna, de har også forventninger, del dine og hør på deres.
Og husk det viktigste: det er lov å grue seg! I julen kan mange,
både voksne og barn, lide av et stort takknemlighetspress for
sosiale situasjoner og gaver de aldri har bedt om. Det er naturlig.
Når alle blir akseptert for de følelsene de har, er sjansen størst
for at høytiden blir så god som mulig. For å avklare forventningene
i familien, kan jo alle familiemedlemmene (voksne og barn) fylle
ut denne setningen:
«Jeg gruer meg til jul fordi… (fyll ut ett til tre punkter)»

Med ønske om en god og uperfekt jul til alle. Snart er det over.
Jeg gleder meg, tror jeg.