Ett to.

Ett To.

Endringen skjer i det

du beveger deg

mot meg og jeg blir

beveget, en beveger,

som du.

 

Når du og jeg beveger hverandre,

vokser det trær inni oss

som fester oss til jord og sol.

Vi behøver ikke å sloss.

 

Nå vi beveger hverandre,

vibrerer lufta uten stans

livet er ikke en reise

livet er en dans.