Min virtuelle annen

%22Selfie%22 Stein Bråten og megHer er en liten selfie av meg og Stein Bråten, forfatter av bl.a. bøkene Kommunikasjon og samspill fra 1998 og
Dialogens Speil i barnets og språkets utvikling fra 2007. 
Jeg har skrevet en artikkel om mitt møte med hans tanker som du kan lese her: «Min Andre»

«Stein Bråten er dr.philos. i psykologi og professor emeritus i sosiolog i ved Universitetet i Oslo. Han leder forskernettet «Teoriforum» med noen av verdens fremste spedbarns-, primat- og hjerneforskere som har bidratt til hans samleverk på Cambridge University Press (1998) og John Benjamins (2007). I lys av nyere spedbarnsforskning og oppdagelsen av speilnevroner har han redefinert grunnlaget for (før)verbal intersubjektiv innlevelse og forståelse.» fra
Universitetsforlagets presentasjon.